Kart over Senkaku/Diaoyutai
Den norske Atlanterhavskomité om

Senkaku/Diaoyutai

Undervisningspakken "Øst-Asia" ferdigstilles høsten 2015, og nettsidene er derfor ikke fullført på det nåværende tidspunkt.

Informasjon om landet

  • Hovedstad:
    Ingen
  • Språk:
  • Antall inbyggere:
    Ingen permanente innbyggere