Det faglige innholdet i denne undervisningspakken er pedagogisk tilpasset av Den norske Atlanterhavskomités "Undervisningsutvalg". Dette utvalget består av medlemmer med bred pedagogisk erfaring fra norsk skole. 

<<Tilbake til forsiden

   Undervisningsutvalget
   

Øivind Stenersen er leder av Undervisningsutvalget og pedagogisk hovedkonsulent for nettsidene. Han er i tillegg redaktør for nettstedet Nobeliana.no


Åse Lauritzen er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Hun har også engelsk, statsvitenskap og pedagogikk i fagkretsen. Spesialfeltet hennes er økonomisk historie og teknologi- og vitenskapshistorie. Hun er forfatter av læreboken Standpunkt. Hun underviser ved Bjørknes Privatskole i Oslo.


Ivar Windheim er senior kommunikasjonsrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt og redaktør for nettstedet "Hvor hender det?" Han har dessuten vært forfatter av læreboken I samfunnet – internasjonal politikk gjennom mange år.

 

Tor Arne Myhrvold er ass. rektor ved Nes videregående skole. Han er medforfatter av lærebokserien Historie.

   Redaktør
   

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken».

   
<<Tilbake til forsiden