Kinas økonomiske vekst de siste tiårene har løftet millioner ut av fattigdom. Veksten har også kostet, og en del av prisen har vært store miljøødeleggelser. Bare tre av 74 kinesiske byer hadde tilfredsstillende luftkvalitet i 2013[1]. Luftforurensning fører til store helseskader, noen ganger med dødelig utfall. I de siste årene har luftforurensningen blitt så ille at munnbind er allemannseie, og skoler holder stengt på de mest forurensede dagene. Også flyplasser og veier har blitt midlertidig stengt på grunn av dårlig sikt. 16 % av den kinesiske landjorda er forurenset, flere steder med tungmetaller og andre miljøgifter som kan ende opp i folks mat gjennom jordbruket[2]. Det er vannmangel i Kina, og mange av vannressursene er dessuten sterkt forurenset.

 

Å drive et så stort og omfangsrikt land som Kina krever ressurser. Det er mange hensyn å ta og som må veies mot hverandre. Energi er en nødvendighet. For å forsyne landet med nok kraft har Kina bygget ut, og fortsetter å bygge ut, elver og vassdrag. Slike dammer gir kraft uten klimagassutslipp som kull gir, men de kan være en trussel mot det biologiske mangfoldet. Matproduksjon er en annen nødvendighet. Svinekjøtt er det vanligste kjøttet i Kina, men hver av de millionene av griser som avles fram, lager over fem kilo avfall hver, hver dag![3]

Bilde: Kø og smog i Kina (Hung Chung Chih / Shutterstock.com). 

Har vi i Norge noe av ansvaret for Kinas forurensing? Forurensningen henger sammen med den enorme vareeksporten ettersom produkter lages i Kina og forbrukes i andre land. Å produsere en jeansbukse krever for eksempel 10.000 liter vann[4]. Denne produksjonen skjer altså i et land der det allerede er vannmangel. Som «verdens fabrikk» er Kina også verdens største utslippsland av CO2, noe som bidrar til klimaforandringer. En betydelig andel av CO2utslippene kommer av produksjon av varer som forbrukes i andre land, også her i Norge.[5]

De siste årene har kinesiske myndigheter tatt miljøproblematikken mer på alvor, og iverksatt forskjellige tiltak. Forurensningen i seg selv truer med å bli et problem for Kinas fortsatte økonomiske vekst.

 

Nyttige lenker:

Luftforurensing:

Vann:

Energi:

China Climate & Energy Map:

Om CO2‘eksport’ fra Kina gjennom varer landet selger:

<<Tilbake til oversiktside "Aktuelle problemstillinger"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Iselin Stensdal er forsker ved Fridtjof Nansens institutt og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun har særlig vært opptatt av kinesisk miljø- og klimapolitikk, samt de sosiale og politiske konsekvensene av miljøødeleggelse i Kina. Stensdal forsker også på Asias interesser i Arktis og kinesisk energisikkerhetspolitikk.