Nord-Korea nøt godt av støtte fra både Kina og Sovjetunionen etter Korea-krigen. Støtten fra Kina fortsatte gjennom den kalde krigen, og i 1961 inngikk Nord-Korea en avtale med Kina der Kina lovet å forsvare Nord-Korea med alle midler. Denne avtalen har blitt fornyet i 1981 og 2001. Da Sovjetunionen distanserte seg fra Nord-Korea mot slutten av den kalde krigen, ble Nord-Korea avhengig av et godt forhold til sin andre store støttespiller, Kina.

Forholdet mellom Kina og Nord- Korea er likevel ikke helt uten problemer: Den stadige strømmen av nordkoreanske flyktninger over den kinesiske grensen en stor belastning for Kina. Kina er fast bestemt på å redusere flyktningstrømmen, og mange analytikere mener at Kina blant annet støtter regimet i Pyongyang for å forhindre en flyktningkrise som kan oppstå hvis regimet kollapser.

Bilde: Kina opplever en jevnlig strøm av flyktninger fra Nord-Korea som håper på et bedre liv på den kinesiske siden av grensen. Mange av disse forsøker å krysse grenseelven Yalu, noe som har ført til at Kina en rekke steder har bygget høye grensegjerder. (Jack UplandCC BY-SA 3.0)

Videre har Nord-Koreas atomvåpenprogram vært en kilde til konflikt mellom Nord-Korea og omverdenen, noe som blant annet har ført til omfattende  FN-sanksjoner, samt amerikanske sanksjoner. Selv om Kina forsyner Nord-Korea med omfattende økonomisk hjelp er ikke dette ensbetydende med at Kina ikke er bekymret for Nord-Koreas atomvåpenprogram: Kinesiske myndigheter frykter at nordkoreanske atomvåpen kan føre til et østasiatisk atomvåpenkappløp som vil true stabiliteten i regionen. Denne frykten medførte at Kina stanset sin økonomiske bistand i 2003 for å presse Nord-Korea nye forhandlinger om landets atomvåpenprogram. Men enn så lenge ser Kina også farene ved et fullstendig isolert regime i Nord-Korea og forblir landets eneste venn i Øst-Asia.

Les mer om...

Les om Nord-Korea

Les om Kina

<<Tilbake til oversiktside "Bilaterale relasjoner"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken