Forholdet mellom Russland og Kina har endret karakter fra det fiendskapet som dominerte etter Stalins død i 1954 frem til Gorbatsjovs reformer i 1984. I dag har forholdet utviklet seg til det Moskva og Beijing kaller et strategisk partnerskap, et samarbeid med økonomisk bredde og politisk dybde der et hovedmål er å demme opp for amerikanske og vestlige interesser. En viktig sikkerhetspolitisk gevinst er at begge landene får «ryggen fri» langs sin felles grense og kan fokusere mot sine respektive problemområder; Russland mot Vesten/NATO og Kaukasus; Kina mot sine maritime utfordringer og Taiwan. I FNs sikkerhetsråd legger de to landene seg ofte på samme linje, ettersom begge landene støtter ikke-innblandingsprinsippet.

 Bilde: Russland og Kina er begge såkalte BRICS-land. Her fra G20-toppmøtet i St. Petersburg i 2013 med Russlands president Vladimir Puting og Kinas president Xi Jinping som hhv. nr. 3 og 4 fra venstre. (Agência Brasil / Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License)

Store oljeavtaler i 2013 og gassavtalen i 2014 viser at Russland søker å kunne eksportere olje og gass til flere områder enn bare Europa. Imidlertid eksisterer det interessemotsetninger og kulturelle vanskeligheter, blant annet konkurrerer de om innflytelse i Sentral-Asia og begge har større økonomisk handel med Europa og USA enn med hverandre.

I tillegg er det vanskelig for Russland å akseptere den skjeve økonomiske utviklingen. Kina har gått fra å være mottaker av sovjetisk bistand til en økonomisk storebror. Ukraina-krisen fra februar 2014 med påfølgende spenning mellom Russland og Vesten har ført til at Russland i økende grad må vende seg mot Kina for økonomisk og politisk støtte.

Les mer om...

Les om Russland

Les om Kina

<<Tilbake til oversiktside "Bilaterale relasjoner"
<<Tilbake til forsiden

Videre lesning:

Et godt utgangspunkt for å lære mer om Russland-Kina forholdet er det internettbaserte tidsskriftet «The Asan Forum». http://www.theasanforum.org/

 Fridtjof Nansen institutt (FNI) og Institutt for forsvarsstudier (IFS) har et større forskningsprosjekt «Asia i Arktis», der Russland-Kina forholdet er et av flere komponent. http://www.asiarctic.no

Om forfatteren:

Tom Røseth er forsker og doktorgradsstipendiat ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier på Institutt for forsvarsstudier. Han fokuserer særlig på forholdet mellom Russland og Kina, russisk utenrikspolitikk, Nordområdene og Arktis, samt energi