Siden slutten på den kalde krigen har forholdet mellom Sør-Korea og Kina blitt stadig nærere. De to landene var fiender under Korea-krigen, men i 1992 ble forholdet normalisert. Ettersom Kinas økonomi vokste kraftig, benyttet Sør-Korea muligheten til å dra fordeler av dette, og Kina er nå Sør-Koreas største handelspartner, mens Sør-Korea er Kinas sjette største handelspartner. Mens de økonomiske forbindelsene er gode, er samarbeidet om sikkerhet begrenset, på tross av at de er stabile. Kinas fortsatte støtte til Nord-Korea og alliansen mellom USA og Sør-Korea er begge faktorer som legger en demper på forholdet, men Sør-Korea og Kina står sammen om å fordømme det manglende japanske oppgjøret med landets herjinger under andre verdenskrig.

Bilde: På tross av at forholdet mellom Kina og Sør-Korea har gjennomgått en stor forbedring etter den kalde krigen, gjenstår det fortsatt vanskelige sikkerhetspolitiske utfordringer. (Cheong Wa Dae/CC BY-SA 2.0)

En viktig utfordring for forholdet mellom de to landene er Kinas stadig økende tilstedeværelse i regionen. Dette ble tydelig da Kina erklærte at de ville opprette en «Air Defense Identification Zone» (ADIZ) som også omfattet sørkoreanske havområder. I tillegg har ulovlig kinesisk fiske i Sør-Koreas økonomiske sone og uenighet over en liten gruppe skjær ved navn Ieodo til tider forsuret forholdet.

I overskuelig fremtid vil relasjonene mellom de to landene likevel sannsynligvis forbli stabile, ettersom de økonomiske båndene er fordelaktige for begge land. Imidlertid vil Sør-Korea måtte ta et vanskelig valg mellom USA, landets største allierte, og Kina, landets største handelspartner, dersom Kina fortsetter å øke sin tilstedeværelse i regionen. 

Les mer om...

Les om Sør-Korea

Les om Kina

<<Tilbake til oversiktside "Bilaterale relasjoner"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Ian Bowers er førsteamanuensis ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier på Institutt for forsvarsstudier. Han fokuserer særlig på Øst-Asiatisk sikkerhet, herunder sørkoreansk sikkerhetspolitikk og allianser i Asia, og jobber for tiden med studier på sikkerhetsrelasjonen mellom Japan og Sør-Kor