USA og Kina sies å inneha århundrets viktigste bilaterale forhold. Dette fordi så mye kan oppnås eller stå på spill om disse to stormaktene henholdsvis velger å samarbeide med eller motarbeide hverandre.

Frykten for at det skal bli konflikt mellom de to, bunner i den forventede gnisningen mellom ønskene til en etablert (USA) og en stigende (Kina) stormakt. Denne dynamikken har av professor Graham Allison ved Harvard-universitetet blitt karakterisert som Thukydid-fellen, oppkalt etter konflikten mellom oldtidens Aten og Sparta slik den ble fortalt av historikeren Tkukydid.

Sparta fryktet at Aten ville bruke den økende makten sin til å tilpasse forhold til fordel for seg selv, og på bekostning av Sparta. Disse motsetningene endte til slutt med krig. Allison advarer om at det er viktige paralleller mellom dette og dagens USA-Kina forhold.

Andre mener denne parallellen er ikke passer på forholdet mellom landene, og peker på at viktigere enn slike maktpolitiske trender og dynamikker er valgene ledere tar. Statsledere er de som faktisk tar avgjørelser, og som påvirker hvordan hendelsesforløp utvikler seg.

Bilde: President Barack Obama snakker med Kinas tidligere president, Hu Jintao, i 2009.  (Official White House Photo by Pete Souza)

Det er trolig denne oppfatningen som gjorde at president Barack Obama og Kinas tidligere president Hu Jintao i 2009 annonserte dannelsen av et felles konsultasjonsforum hvor høytstående representanter fra USA og Kina kunne diskutere politiske saker sammen.

Slik dialog er viktig for å opprettholde et godt forhold mellom de to stormaktene. Dette er nødvendig for at de to kjempene trekker i samme retning på viktige internasjonale saker som klimaspørsmål, atomvåpen, sykdomsbekjempelse, terrorisme og utvikling. Det er også viktig for å kunne løse pågående floker mellom de to, som for eksempel uenigheten om Kinas territorielle krav i Sør- og Østkinahavet eller uenigheter vedrørende USAs rebalansering mot Asia. 

 

Bilder: Nederst til venstre: Kinesisk kullkraftverk. (Rodrigo/CC BY-SA 3.0)Høyre: Boretårn i et amerikansk skivergassfelt.(Ruhrfisch /GFDL. CC-BY-SA Kina er et land i vekst og er derfor opptatt å sikre seg tilgang på energiressurser. Hvordan kan dette påvirke forholdet mellom USA og Kina?

Les mer om...

Les om USA

Les om Kina

<<Tilbake til oversiktside "Bilaterale relasjoner"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Eirik Torsvoll er forskningsassistent ved PluriCourts på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er særlig opptatt av amerikansk utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og Asia-Stillehavsregionen. Han har tidligere forsket på forholdet mellom USA og Kina, herunder det amerikanske forsvarets strategier i det vestlige Stillehavet.