USA er Sør-Koreas nærmeste allierte og internasjonale partner. Det gode forholdet mellom landene oppstod under Korea-krigen, og en formell allianse ble sementert i en avtale som ble inngått i 1953. Siden våpenhvilen ble innført, har USA ikke bare stasjonert tropper permanent i landet – USA har også beholdt kommandoen over Sør-Koreas forsvar i tilfelle en nordkoreansk invasjon.

Bilde: En amerikansk og to sørkoreanske soldater overvåker den sørkoreanske grensen til Nord-Korea. ( Edward N. Johnson/ Public Domain)

USA er en av Sør-Koreas største handelspartnere og ratifiseringen av en frihandelsavtale i 2012 har styrket de økonomiske båndene mellom de to landene. Den sørkoreanske befolkningen har i hovedsak et meget positivt syn på USA og det amerikanske militære nærværet i landet, ettersom amerikansk tilstedeværelse gir ekstra sikkerhet mot den nordkoreanske trusselen. Det er imidlertid visse problemer: Når amerikanske soldater begår kriminelle handlinger i Sør-Korea, reduserer dette støtten blant sørkoreanere. I 2008 var det høylytte protester i anledning forhandlingene som pågikk over frihandelsavtalen nevnt ovenfor, ettersom mange sørkoreanere var bekymret for import av amerikansk storfekjøtt.

Bilde: Sørkoreanere protesterer mot import av amerikansk storfekjøtt i Seoul i 2008. Mange sørkoreanere var bekymret for at amerikansk storfe skulle medføre smitte av kugalskap. (ChongDae/ CC BY-SA 3.0)

Sør-Korea kan også komme til å stå overfor vanskelige avveininger når de skal ivareta et nært forhold til både USA og Kina. I Washington kritiseres Sør-Korea av og til for å utnytte fordelene ved alliansen og for å ikke ta sin del av de militære utgiftene. Men så lenge trusselen fra Nord-Korea eksisterer vil det politiske og sikkerhetspolitiske forholdet mellom USA og Sør-Korea forbli sterkt.

Les mer om...

Les om Sør-Korea

Les om USA

<<Tilbake til oversiktside "Bilaterale relasjoner"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Ian Bowers er førsteamanuensis ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier på Institutt for forsvarsstudier. Han fokuserer særlig på Øst-Asiatisk sikkerhet, herunder sørkoreansk sikkerhetspolitikk og allianser i Asia, og jobber for tiden med studier på sikkerhetsrelasjonen mellom Japan og Sør-Korea.