Japan prøvde lenge å beskytte seg mot det økende europeiske nærværet i regionen ved å hindre utlendinger adgang til Japan. På1800-tallet ble japanerne bedt utsatt for press fra Vesten om å åpne seg mot omverdenen. Dette kravet ble avvist inntil USA med kanonbåtdiplomati tvang Japan til å åpne diplomatiske og økonomiske forbindelser med USA. I løpet av få år måtte Japan inngå «ulikeverdige traktater» med alle vestlige stormakter.

Bilde: Den amerikanske kommandøren Matthew  Perry ankommer Japan.

Etter å ha blitt tvunget til å inngå «ulikeverdige traktater» med Vesten, anså mange japanere at det var nødvendig å modernisere landet for å unngå fremtidige ydmykelser. Fra 1868 ble et reformprogram kjent som Meijirestaurasjonen igangsatt: Under den ble Japan raskt industrialisert etter europeisk mønster. Takket være utdanningsreformer av vestlig karakter opplevde Japan rask økonomisk vekst, som i sin tur gjorde militær modernisering mulig. I 1895 nedkjempet Japan Kina, i 1898 ble den siste «ulikeverdige traktaten» opphevet. I 1905 vant Japan en krig mot Russland – og viste at et ikke-vestlig land kunne nedkjempe en vestlig stormakt. Japan klarte dermed å bevare sin uavhengighet i større grad enn andre land i regionen.

​Neste: "Historie V - Japan rundt ca. 1900"
Forrige: "Historie III - Japan 1300-1800"

Trykk her for å se spørsmål til teksten

 Les også om...

"Historie IV - Vesten kommer til Kina"

"Historie IV - Vesten kommer til Korea"

"Historie IV - Vesten kommer til Sørøst-Asia"

<<Tilbake til Historie IV – Vesten kommer til Østen
<<Tilbake til oversiktside "Historie"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken».