Etter andre verdenskrig hadde en rekke asiatiske kolonier "fått smaken på" uavhengighet, og de vestlige kolonimaktene var svekket etter flere år med ødeleggende krig, både i Europa og i Asia. I tillegg hadde de økonomiske nedgangstidene på 1930-tallet endret økonomiene i både kolonimaktene og i koloniene, noe som gjorde det mindre lønnsomt å opprettholde dem.

 Bilde: Sukarno erklærer Indonesias uavhengighet i 1945. Erklæringen markerte begynnelsen av væpnet motstand mot den nederlandske kolonimakten. Indonesia ble uavhengig i 1949. (Bilde: Department of Information, Presidential Documents, National Library of Indonesia)

I India hadde uavhengighetstilhengere jobbet for et uavhengig India siden begynnelsen av 1900-tallet, og i 1947 forlot britene India. Året før hadde Filippinene blitt uavhengige av USA. I løpet av de neste årene ble de fleste av de asiatiske koloniene selvstendige, mange av dem etter væpnet kamp mot kolonimaktene.  Etter fire år med konflikt innså Nederland i 1949 at de ikke kunne kontrollere Indonesia. I Vietnam kjempet vietnamesiske nasjonalister en intens kamp mot den franske kolonimakten, og i 1954 måtte Frankrike innse at kolonien var tapt. I 1963 ble Malaysia en selvstendig stat etter å ha vært under britisk styre.

Øst-Asias siste koloni ble oppløst i 1999 da Macao ble innlemmet i Kina etter 112 år som portugisisk koloni. To år tidligere, i 1997, overførte Storbritannia kontrollen over Hong Kong til Kina etter at byen hadde vært under britisk kontroll siden 1842.

Bilde: Tilhengere av demokrati demonstrerer i Hong Kong, 1. juli 2014. (Top: Copyright: coloursinmylife / Shutterstock.com)

Repetisjonsoppgaver

Neste: "Historie X – Økonomisk vekst i Øst-Asia"

Forrige: "Historie VIII - Konflikter 1945-1990"

<<Tilbake til oversiktside "Historie"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken».