Etter å ha gjennomført en vellykket modernisering av landets politiske system, økonomi og militærvesen var japanske ledere fast bestemt på å etablere Japan som en stormakt. Som en del av dette mente man at Japan måtte opptre som vestmaktene gjorde og underlegge seg Korea og Kina. Etter uenighet med Kina om Koreas status brøt det ut krig mellom Tokyo og Beijing, der Japans moderne militære styrker beseiret Kinas utdaterte styrker i 1895.


 Bilde: T.v: Japansk artilleri bombarderer stillinger ved Port Arthur. T.h.: Russisk krigsskip i brann etter å ha blitt truffet av japansk artilleri.

Et tiår senere hadde Russland styrket sitt nærvær i det nordøstlige Kina, langs Stillehavskysten og på den koreanske halvøy. Dette ble av mange japanere sett på som en trussel mot Japans interesser, og i 1904-1905 angrep og beseiret Japan Russland i Den russisk-japanske krig. Dette viste for resten av verden at en ikke-europeisk stat kunne beseire en europeisk stat, gjorde Japan til den dominerende stormakten i Øst-Asia og utvidet Japans innflytelsesfære til å omfatte det nordøstlige Kina. Korea ble innlemmet i det japanske keiserdømmet i 1910.

I 1898 ble den siste av Japans ulikeverdige traktater med vestmaktene fjernet.For mange japanere signaliserte dette at de hadde fått økt status blant stormaktene – en status som i mange japaneres øyne skyldtes at de kunne konkurrere med vestmaktene militært og industrielt.

Neste: "Historie VI – Japan 1900-1945"
Forrige: "Historie IV - Vesten kommer til Japan"

Les også om...

Les "Historie V - Kina rundt ca. 1900"

Les "Historie V - Korea rundt ca. 1900"

Les "Historie V - Sørøst-Asia rundt ca. 1900

<<Historie V- Øst-Asia rundt år 1900
<<Tilbake til oversiktside "Historie"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken».