Bilde: Utover 90-tallet fortsatte Nord-Koreas økonomiske og politiske situasjon å forverre seg i takt med at militærets behov fikk forrang, med den følge at utgiftene til det militære har ligget på rundt en fjerdedel av BNP. (Mike Connolly / CC BY 2.0)

Nord-Koreas økonomi er i dag fortsatt langt etter nabolandenes, noe som skyldes en ideologisk tanke om at Nord-Korea skal være selvberget og at landets militære styrker forbruker en fjerdedel av brutto nasjonalprodukt. Økonomien er likevel forbedret siden 1990-tallet da økonomisk kollaps og feilslåtte avlinger førte til omfattende hungersnød i landet.

 

Bilde: Landets politiske system preges av personkulten rundt landets leder, Kim Jong-un, og hans to forgjengere, Kim Jong-il (Kim Jong-uns far) og Kim Il-sung (Kim Jong-uns bestefar). Kim Jong-un antas å ha kontroll over statsapparatet, men grunnet hans unge alder og likvidering av politiske motstandere, oppstår det av og til rykter om maktkamp og mulige kupp i det isolerte landet. (Viktoria Gaman / Shutterstock.com)

 Bilde: Ifølge avhoppere fra landet finnes det arbeidsleirer og indoktrineringsleirer der politiske kriminelle sendes som straff for opposisjon mot regimet. De innsatte har ikke tilgang på en rettferdig rettergang, og lider under svært brutale forhold. (Astrelok / Shutterstock.com)

Nord-Korea anses av nabolandene som en militærtrussel, ikke bare på grunn av den trussel landets konvensjonelle militærvesen utgjør mot Sør-Korea, Japan og de amerikanske styrkene stasjonert i landene, men også som en følge av landets atomvåpenprogram og utvikling av langdistanseraketter. Dette gjør landet politisk isolert internasjonalt, og Kina forblir Nord-Koreas eneste store støttespiller. Grunnet landets svake økonomiske vekst og brutale styresett forventer mange analytikere at landets politiske system før eller senere må kollapse, med de følger det måtte få.

For Nord-Koreas ledere, som antakeligvis frykter både indre opprør og ytre angrep, er det en utfordring å både skape økonomisk vekst, holde kontroll over nordkoreansk samfunnsliv og avskrekke  USA, Sør-Korea og Japan. Eksperter mener at den nordkoreanske vekslingen mellom samarbeid og konflikt kan sees i lys av den kommunistiske statens utvikling av atomvåpen: Atomvåpen er en billigere form for avskrekking enn et konvensjonelt forsvar. Samtidig kan Nord-Korea få en mulighet til å forhandle til seg økonomisk støtte og garantier om at landet ikke skal angripes som motytelse mot at atomvåpenprogrammet blir avviklet.

 Bilde: For Nord-Koreas naboland er et evt. sammenbrudd i Nord-Korea et viktig spørsmål: Hvis Nord-Korea kollapser, vil dette gå fredelig for seg? Hvordan skal man håndtere den antatte flyktningestrømmen? Vil Kina godta en koreansk gjenforening? Hvordan kan en slik gjenforening gjennomføres?(Astrelok / Shutterstock.com)

Les om Nord-Koreas forhold til omverdenen...

Les om Nord-Koreas forhold til Japan

Les om Nord-Koreas forhold til Kina

Les om Nord-Koreas forhold til USA

Les om Nord-Koreas forhold til Russland

Les om konflikten på den koreanske halvøy

 

 

 

 

Les også om...

Kina 

Japan

Sør-Korea

Russland

Taiwan

USA

 

 

 

<<Tilbake til oversiktside "Land i Øst-Asia"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken».