Russlands rolle i Asia er i dag beskjeden, med unntak av eksport av råvarer og våpen til enkelte land i regionen. Blant årsakene til Russlands moderate innflytelse er Moskvas historiske neglisjering av sine østlige territorier og at energieksporten fortsatt er relativt lav. Russlands Asia-politikk er i tillegg dominert av et Kina-fokus, selv om Moskva ideelt ser for seg å engasjere andre regionale makter som India, Japan og Sør-Korea. President Putin har over lengre tid erkjent nødvendigheten av å bygge ut infrastruktur og bedre forretningsklimaet i øst, slik at Russland kan ta del i den økonomiske veksten. Imidlertid har ikke ambisiøse planer blitt etterfulgt med midler, og Kreml har i stedet invitert land i regionen til å investere i utbygging av Russlands østlige områder. Regional handel fra Russland er fordelt noenlunde likt med Kina, Japan og Sør Korea, og består i hovedsak av råvarer. Russland planlegger fremtidig økt russisk eksport av gass og olje til Kina, Sør-Korea og Japan, en planlagt oppgradering av den russiske Stillehavsflåten og tiltagende våpeneksport til India, Kina og Vietnam. Likevel er Russlands utsikter til å bli en betydelig aktør i Asia begrenset, ikke minst grunnet Russlands avhengighet av en god relasjon til et stadig mektigere Kina.

Bilde: Den russiske byen Vladivostok ligger på Russlands Stillehavskyst. Russlands stillehavsflåte har tilholdssted i byen og gjør Russland til en militærmakt i det østlige Asia og i Stillehavet.

Les om Russlands forhold til østasiatiske land 

Les om Russlands forhold til Japan

Les om Russland forhold til Kina

Les om Russlands forhold til Nord-Korea

 

Les også om...

Kina 

Japan

Nord-Korea

Sør-Korea

Taiwan

USA

<<Tilbake til oversiktside "Land i Øst-Asia"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Tom Røseth er forsker og doktorgradsstipendiat ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier på Institutt for forsvarsstudier. Han fokuserer særlig på forholdet mellom Russland og Kina, russisk utenrikspolitikk, Nordområdene og Arktis, samt energisikkerhet