Bilde: Midt i det høymoderne Seoul står den gamle togstasjonen fra kolonitiden (Vincent St. Thomas / Shutterstock.com). 

Etter den demokratiske og økonomiske utviklingen i Sør-Korea, møter landet nå de samme utfordringene som andre post-industrielle land. Dette innebærer økende økonomiske forskjeller mellom rike og fattige, sosial polarisering og miljøødeleggelser. Videre står Sør-Korea overfor en eldrebølge som på sikt vil bidra til å bremse landets økonomiske vekst.

Sør-Koreas økonomi har de siste årene blitt knyttet tett opp mot både Kinas, ettersom Kina nå er Sør-Koreas største handelspartner, og Sør-Korea er blitt Kinas sjette største handelspartner. Samtidig fortsetter landet å være avhengig av amerikansk politisk og militær støtte for å trygge landet overfor Nord-Korea. Dersom det skulle oppstå konflikt mellom Kina og USA kan derfor landet bli tvunget til å velge side, noe som vil få store konsekvenser.

Forholdet til Nord-Korea forblir imidlertid landets største utenrikspolitiske utfordring. Hvordan skal Sør-Korea ivareta forholdet til sin nordlige nabo, og hvordan skal man eventuelt forholde seg til en nordkoreansk kollaps? Med globaliseringen har Sør-Korea gått fra å være et homogent samfunn til å bli et mer multietnisk samfunn grunnet arbeidsinnvandring fra blant annet Kina, Vietnam, Mongolia Filippinene og Bangladesh. Dermed begynner også forståelsen av hva det vil si å være sørkoreansk å endres, på samme måte som man i Norge har fått en debatt om hva det vil si å være norsk. Slik som man i Norge ikke lenger sier at noen må være etnisk norske for å være "norsk", mener noen sørkoreanere at man ikke lenger trenger å være etnisk koreansk for å være "sørkoreaner". Hvis det ikke lenger sees på som viktig å være koreaner, vil kanskje noe av begrunnelsen for å gi økonomisk støtte til og søke gjenforening med Nord-Korea svekkes.

Les om Sør-Koreas forhold til omverdenen...

Les om Sør-Koreas forhold til Japan

Les om Sør-Koreas forhold til Kina

Les om Sør-Koreas forhold til USA

Les om konflikten på den koreanske halvøy

 

Les også om...

Kina 

Japan

Nord-Korea

Russland

Taiwan

USA

<<Tilbake til oversiktside "Land i Øst-Asia"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Audun Reiby er informasjonsrådgiver ved Den norske Atlanterhavskomité. Han har USA og Kina som fagområder og har tidligere forsket på bl.a. amerikansk Kina-politikk, samt kinesiske sosiale medier. Han er redaktør for undervisningspakken «Øst-Asia-pakken».