USAs dype interesser i Asia-Stillehavsregionen har på mange måter blitt skapt gjennom krig. Landet ble for alvor en stormakt i regionen etter den spansk-amerikanske krigen i 1898. Som den seirende part tok USA over Spanias tidligere kolonier i Stillehavsområdet, hvilket inkluderte Filippinene og Guam.

Likevel var det først ved avslutningen av andre verdenskrig i 1945 at USA påtok seg en større rolle i Asia-Stillehavsområdet. Før dette var det Japan som i en lengre tid hadde vært regionens viktigste stormakt. Nå lå Japan med brukket rygg, mens USA kunne stige inn i en ledende rolle.

Bilde: Amerikanske soldater under krigen i Korea. (Camera Operator: SGT. RILEY/ Wikimedia Commons)

Utbruddet av Koreakrigen i 1950 åpnet en ny front i den tiltagende kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. Krigen presset USA til å garantere for sikkerheten til land i regionen: USA signerte forsvarsavtaler med Japan og Filippinene i 1951, Australia og New Zealand i 1952, og Sør-Korea i 1953.

Kinas økende makt, som følge av en meget sterk økonomsik vekst, har i større og større grad utfordret USAs posisjon og sikkerhetsgarantier i Asia-Stillehavsområdet, særlig etter Sovjetunionens fall i 1991.

Dette var en av grunnene til at USA i 2011 valgte å annonsere en utenrikspolitisk dreining mot Asia. Denne ble kalt ”Pivot to Asia”, senere omdøpt ”Rebalance to Asia”, og har utgjort en av hovedsatsingene til Obama-administrasjonen. Den består av flere deler:

  • styrking av egne regionale sikkerhetsallianser
  • bredere partnerskap med fremadstormende stater
  • å forme et konstruktivt forhold til Kina
  • forsterking av regionale organisasjoner, som f.eks. ASEAN
  • å fremme regionens økonomiske bærekraft og oppbygning

Dette viser at USAs rolle og interesser i Asia strekker seg mye lenger enn landets relasjon til Kina. Likevel er det dette bilaterale forholdet som vil ha mest å si for USAs framtidige posisjon i regionen.

Bilde: Den amerikanske presidenten, Barack H. Obama, varslet i en tale tidlig i hans presidentskap USA ville rette mer av sitt fokus mot Øst-Asia og Stillehavet - det såkalte "pivot to Asia" (Everett Collection / Shutterstock.com)

Les om USAs forhold til omverdenen...

Les om USAs forhold til Japan

Les om USAs forhold til Kina

Les om USAs forhold til Sør-Korea

Les om USAs forhold til Nord-Korea

 

 

Les også om...

Kina 

Japan

Nord-Korea

Russland

Taiwan

Sør-Korea

<<Tilbake til oversiktside "Land i Øst-Asia"
<<Tilbake til forsiden

Om forfatteren:

Eirik Torsvoll er forskningsassistent ved PluriCourts på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er særlig opptatt av amerikansk utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og Asia-Stillehavsregionen. Han har tidligere forsket på forholdet mellom USA og Kina, herunder det amerikanske forsvarets strategier i det vestlige Stillehavet.